ΚΑΡΤΣΙΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ

Τί είναι τα γονίδια BRCA1 και BRCA2; Τα BRCA1 και BRCA2 είναι γονίδια που παράγουν ογκοκατασταλτικές πρωτεΐνες. Αυτές οι πρωτεΐνες βοηθούν στην πρόληψη του ανεξέλ...

Περιεχομενο

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ

Τί είναι τα γονίδια BRCA1 και BRCA2;

Τα BRCA1 και BRCA2 είναι γονίδια που παράγουν ογκοκατασταλτικές πρωτεΐνες. Αυτές οι πρωτεΐνες βοηθούν στην πρόληψη του ανεξέλεγκτου κυτταρικού πολλαπλασιασμού και των βλαβών του DNA, που μπορούν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη καρκίνου. Οι μεταλλάξεις ή οι αλλαγές σε αυτά τα γονίδια μπορούν να διαταράξουν τη λειτουργία των ογκοκατασταλτικών πρωτεϊνών, αυξάνοντας τον κίνδυνο καρκίνου του μαστού, των ωοθηκών και άλλων τύπων καρκίνου. Ο έλεγχος για μεταλλάξεις σε αυτά τα γονίδια μπορεί να βοηθήσει τα άτομα και τους ιατρούς τους να λάβουν ενημερωμένες αποφάσεις σχετικά με τις επιλογές πρόληψης και θεραπείας του καρκίνου. Οι κληρονομικές μεταλλάξεις στα γονίδια BRCA1 και BRCA2 σχετίζονται με σημαντικά αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του μαστού και των ωοθηκών, καθώς και ορισμένων άλλων τύπων καρκίνου, όπως ο καρκίνος του παγκρέατος και του προστάτη. Οι γυναίκες με κληρονομική μετάλλαξη BRCA1 ή BRCA2 έχουν έως και 72% κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού κατά τη διάρκεια της ζωής τους και έως και 44% κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου των ωοθηκών στη ζωή τους. Οι μεταλλάξεις BRCA1 και BRCA2 είναι σχετικά σπάνιες στον γενικό πληθυσμό. Ο έλεγχος για μεταλλάξεις BRCA1 και BRCA2 μπορεί να συνιστάται σε άτομα με προσωπικό ή οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του μαστού ή των ωοθηκών, ειδικά εάν οι καρκίνοι διαγνώστηκαν σε νεαρή ηλικία ή επηρεάζονται πολλά μέλη της οικογένειας.

Πόσο αυξάνουν την πιθανότητα ανάπτυξης καρκίνου των ωοθηκών οι μεταλλάξεις στα γονίδια BRCA1 και BRCA2;

Οι κληρονομικές μεταλλάξεις στα γονίδια BRCA1 και BRCA2 αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου των ωοθηκών. Οι γυναίκες με κληρονομική μετάλλαξη BRCA1 ή BRCA2 έχουν έως και 44% κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου των ωοθηκών στη ζωή τους, σε σύγκριση με τον κίνδυνο του γενικού πληθυσμού που είναι περίπου 1-2%. Το ακριβές επίπεδο κινδύνου μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της συγκεκριμένης μετάλλαξης που εμπλέκεται, της ηλικίας στην οποία ο φορέας της μετάλλαξης διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού και του οικογενειακού ιστορικού καρκίνου του μαστού και των ωοθηκών. Οι γυναίκες με μετάλλαξη BRCA1 πιστεύεται ότι έχουν υψηλότερο κίνδυνο καρκίνου των ωοθηκών από τις γυναίκες με μετάλλαξη BRCA2. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι δεν θα αναπτύξουν όλες οι γυναίκες με μετάλλαξη BRCA1 ή BRCA2 καρκίνο των ωοθηκών και άλλοι παράγοντες μπορεί επίσης να συμβάλλουν στον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου. Οι γυναίκες με κληρονομική μετάλλαξη BRCA1 ή BRCA2 θα πρέπει να συνεργάζονται στενά με τους ιατρούς και τους γενετικούς συμβούλους τους για να αναπτύξουν ένα εξατομικευμένο σχέδιο διαχείρισης κινδύνου, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει τακτικό έλεγχο του καρκίνου των ωοθηκών ή/και χειρουργική επέμβαση μείωσης του κινδύνου.

Ποιος πρέπει να υποβληθεί σε γενετικό έλεγχο για μεταλλάξεις στα γονίδια BRCA1 και BRCA2;

Ο γενετικός έλεγχος για μεταλλάξεις στα γονίδια BRCA1 και BRCA2 μπορεί να συνιστάται σε άτομα με προσωπικό ή οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του μαστού ή των ωοθηκών, ειδικά εάν οι καρκίνοι διαγνώστηκαν σε νεαρή ηλικία ή επηρεάζονται πολλά μέλη της οικογένειας. Αυτό περιλαμβάνει:

 • Γυναίκες που έχουν διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού πριν από την ηλικία των 50 ετών
 • Γυναίκες που έχουν διαγνωστεί με καρκίνο των ωοθηκών σε οποιαδήποτε ηλικία
 • Άτομα που έχουν οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του μαστού ή των ωοθηκών, ιδιαίτερα εάν ο καρκίνος εμφανίστηκε σε στενό συγγενή όπως μητέρα, αδερφή ή κόρη, ή εάν επηρεάζονται πολλά μέλη της οικογένειας
 • Άτομα εβραϊκής καταγωγής Ασκενάζι, καθώς έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να φέρουν μετάλλαξη BRCA1 ή BRCA2

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι δεν θα έχουν όλοι όσοι πληρούν αυτά τα κριτήρια μετάλλαξη BRCA1 ή BRCA2 και ότι δεν θα αναπτύξουν καρκίνο όλα τα άτομα με μετάλλαξη. Ο γενετικός έλεγχος μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό ατόμων που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο για καρκίνο και μπορεί να ωφεληθούν από προγενέστερους ή πιο εντατικούς ελέγχους, χειρουργικές επεμβάσεις μείωσης κινδύνου ή άλλες στρατηγικές διαχείρισης κινδύνου. Η γενετική συμβουλευτική συνιστάται πριν και μετά τον γενετικό έλεγχο για να βοηθήσει τα άτομα να κατανοήσουν τα αποτελέσματα των εξετάσεών τους και να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις για την υγεία τους.

Πώς πρέπει να ελέγχονται οι γυναίκες με μεταλλάξεις στα γονίδια BRCA1 και BRCA2 στα πλαίσια της πρόληψης του καρκίνου των ωοθηκών;

Οι γυναίκες με μεταλλάξεις γονιδίων BRCA1 και BRCA2 διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο να αναπτύξουν καρκίνο των ωοθηκών και ο προσυμπτωματικός έλεγχος μπορεί να βοηθήσει στην ανίχνευση του καρκίνου των ωοθηκών σε πρώιμο, πιο θεραπεύσιμο στάδιο. Η πιο αποτελεσματική μέθοδος προσυμπτωματικού ελέγχου είναι ο τακτικός διακολπικός υπέρηχος και οι εξετάσεις αίματος CA-125. Αυτές οι εξετάσεις συνιστώνται συνήθως κάθε έξι μήνες ξεκινώντας από την ηλικία 30 έως 35 ετών ή πέντε έως δέκα χρόνια νωρίτερα από την πρώιμη ηλικία διάγνωσης καρκίνου των ωοθηκών στην οικογένεια. Εκτός από τον προσυμπτωματικό έλεγχο, ορισμένες γυναίκες με μεταλλάξεις BRCA1 και BRCA2 μπορεί να επιλέξουν να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση μείωσης του κινδύνου για την αφαίρεση των ωοθηκών και των σαλπίγγων τους, γνωστή ως προφυλακτική σαλπιγγοωοθηκεκτομή. Αυτή η χειρουργική επέμβαση μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο καρκίνου των ωοθηκών και συνήθως συνιστάται μετά την ολοκλήρωση της τεκνοποίησης ή μετά την ηλικία των 35 ετών. Οι γυναίκες με μεταλλάξεις BRCA1 και BRCA2 θα πρέπει να συνεργάζονται στενά με τον πάροχο υγειονομικής περίθαλψης για να αναπτύξουν ένα εξατομικευμένο σχέδιο για τον προσυμπτωματικό έλεγχο και την πρόληψη του καρκίνου των ωοθηκών που θα λαμβάνει υπόψη τους μεμονωμένους παράγοντες κινδύνου, τις προτιμήσεις και τη συνολική υγεία τους.

Προφυλακτική σαλπιγγοωοθηκεκτομή σε γυναίκες με μεταλλάξεις BRCA1 και BRCA2 στην πρόληψη του καρκίνου των ωοθηκών

Η προφυλακτική σαλπιγγοωοθηκεκτομή ή η αφαίρεση των σαλπίγγων και των ωοθηκών έχει αποδειχθεί ότι είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική στη μείωση του κινδύνου καρκίνου των ωοθηκών σε γυναίκες με μεταλλάξεις BRCA1 και BRCA2. Μάλιστα, μελέτες έχουν δείξει ότι η διαδικασία μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο καρκίνου των ωοθηκών έως και 80-90%. Για τις γυναίκες με μεταλλάξεις BRCA1 ή BRCA2, το Αμερικανικό Κολέγιο Μαιευτήρων και Γυναικολόγων (ACOG) συνιστά να εξετάζεται το ενδεχόμενο προφυλακτικής σαλπιγγοωοθηκεκτομής μεταξύ 35 και 40 ετών ή όταν έχει ολοκληρωθεί η τεκνοποίηση. Αυτή η σύσταση βασίζεται στο γεγονός ότι ο κίνδυνος καρκίνου των ωοθηκών αυξάνεται σημαντικά μετά την ηλικία των 35 ετών και ότι τα οφέλη της χειρουργικής επέμβασης γενικά υπερτερούν των κινδύνων για τις περισσότερες γυναίκες. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ενώ η προφυλακτική σαλπιγγοωοθηκεκτομή είναι εξαιρετικά αποτελεσματική στη μείωση του κινδύνου καρκίνου των ωοθηκών, έχει επίσης πιθανούς κινδύνους και παρενέργειες, όπως πρώιμη εμμηνόπαυση και αυξημένο κίνδυνο καρδιακών παθήσεων και οστεοπόρωσης. Οι γυναίκες με μεταλλάξεις BRCA1 ή BRCA2 θα πρέπει να συζητήσουν τις εξατομικευμένες επιλογές κινδύνου και διαχείρισης με τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης και τους γενετικούς συμβούλους τους για να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με την υγεία τους.

Υπάρχει φαρμακευτική αντιμετώπιση για τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου των ωοθηκών σε γυναίκες με μεταλλάξεις στα γονίδια BRCA1 και BRCA2;

Ναι, υπάρχουν φάρμακα που μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του κινδύνου καρκίνου των ωοθηκών σε γυναίκες με μεταλλάξεις στα γονίδια BRCA1 και BRCA2. Μια επιλογή είναι η χρήση από του στόματος αντισυλληπτικών, τα οποία έχει αποδειχθεί ότι μειώνουν τον κίνδυνο καρκίνου των ωοθηκών έως και 50% σε γυναίκες με μεταλλάξεις BRCA1 ή BRCA2. Θεωρείται ότι οι ορμόνες στα από του στόματος αντισυλληπτικά μπορεί να βοηθήσουν στην πρόληψη της ανάπτυξης καρκίνου των ωοθηκών καταστέλλοντας την ωορρηξία και μειώνοντας τον αριθμό των κύκλων ωορρηξίας. Μια άλλη επιλογή είναι η χρήση αναστολέων PARP, που είναι φάρμακα που στοχεύουν συγκεκριμένες πρωτεΐνες που εμπλέκονται στην επιδιόρθωση του DNA. Σε γυναίκες με μεταλλάξεις BRCA1 ή BRCA2, οι πρωτεΐνες PARP μπορεί να είναι λιγότερο αποτελεσματικές στην αποκατάσταση της βλάβης του DNA, καθιστώντας τα καρκινικά κύτταρα πιο ευάλωτα στις επιδράσεις των αναστολέων PARP. Μελέτες έχουν δείξει ότι οι αναστολείς PARP μπορούν να είναι αποτελεσματικοί στη μείωση του κινδύνου καρκίνου των ωοθηκών σε γυναίκες με μεταλλάξεις BRCA1 ή BRCA2 που δεν έχουν υποβληθεί σε προφυλακτική σαλπιγγοωοθηκεκτομή. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτά τα φάρμακα έχουν πιθανούς κινδύνους και παρενέργειες και η απόφαση χρήσης τους πρέπει να λαμβάνεται σε συνεννόηση με τον ιατρό σας. Οι γυναίκες με μεταλλάξεις BRCA1 και BRCA2 θα πρέπει να συνεργάζονται στενά με τον ιατρό τους για να καταστρώσουν ένα εξατομικευμένο σχέδιο για την πρόληψη του καρκίνου των ωοθηκών που θα λαμβάνει υπόψη τους μεμονωμένους παράγοντες κινδύνου, τις προτιμήσεις και τη συνολική υγεία τους.

Υπάρχουν μεταλλάξεις σε άλλα γονίδια που αυξάνουν τον κίνδυνο καρκίνου των ωοθηκών;

Ναι, υπάρχουν μεταλλάξεις σε πολλά άλλα γονίδια που έχουν συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου των ωοθηκών. Μερικά από αυτά τα γονίδια περιλαμβάνουν:

 • RAD51C και RAD51D: Οι μεταλλάξεις σε αυτά τα γονίδια έχει αποδειχθεί ότι αυξάνουν τον κίνδυνο καρκίνου των ωοθηκών, καθώς και καρκίνου του μαστού και άλλων μορφών καρκίνου.
 • BRIP1: Οι μεταλλάξεις σε αυτό το γονίδιο έχουν συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου των ωοθηκών, καθώς και καρκίνου του μαστού και άλλων μορφών καρκίνου.
 • PTEN: Οι μεταλλάξεις σε αυτό το γονίδιο έχουν συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου των ωοθηκών, καθώς και αρκετών άλλων τύπων καρκίνου.
 • TP53: Οι μεταλλάξεις σε αυτό το γονίδιο έχουν συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο αρκετών τύπων καρκίνου, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου των ωοθηκών.
 • CHEK2: Οι μεταλλάξεις σε αυτό το γονίδιο έχουν συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του μαστού και των ωοθηκών, καθώς και άλλων καρκίνων.

Ο έλεγχος για μεταλλάξεις σε αυτά τα γονίδια μπορεί να συνιστάται για γυναίκες με οικογενειακό ιστορικό καρκίνου των ωοθηκών ή άλλων μορφών καρκίνου, καθώς και για γυναίκες με προσωπικό ιστορικό καρκίνου. Είναι σημαντικό για τις γυναίκες να συζητούν εξατομικευμένα με τους ιατρούς και τους γενετικούς συμβούλους τους. Γυναίκες με προσωπικό ή οικογενειακό ιστορικό καρκίνου των ωοθηκών ή άλλων καρκίνων μπορεί να είναι υποψήφιες για γενετικό έλεγχο για τον εντοπισμό μεταλλάξεων σε αυτά και σε άλλα γονίδια. Η γενετική συμβουλευτική μπορεί να βοηθήσει τα άτομα και τις οικογένειές τους να κατανοήσουν καλύτερα τον κίνδυνο και να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με την υγεία τους.

ΚΑΡΤΣΙΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΗΣΗ - ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

Στο κέντρο μας, είμαστε αφοσιωμένοι στην παροχή της πιο σύγχρονης και προηγμένης ιατρικής φροντίδας στους ασθενείς μας, τηρώντας παράλληλα αυστηρά ιατρικά πρωτόκολλα. Αποστολή μας είναι να δημιουργήσουμε ένα άνετο και ασφαλές περιβάλλον που θέτει την υγεία και την ευημερία σας σε προτεραιότητα.

ΚΑΡΤΣΙΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΗΣΗ - ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
5/5

*Το περιεχόμενο σε αυτό το ιστολόγιο δεν προορίζεται να υποκαταστήσει επαγγελματικές ιατρικές συμβουλές, διάγνωση ή θεραπεία. Πάντα αναζητήστε τη συμβουλή εξειδικευμένων παρόχων υγείας με ερωτήσεις που μπορεί να έχετε σχετικά με ιατρικές παθήσεις.

Μοιραστείτε το !!
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΩΟΘΗΚΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΩΟΘΗΚΩΝ
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟ ...
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟ ...
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ
ΚΛΕΙΣTΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
ΚΑΡΤΣΙΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΗΣΗ – ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει ότι έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΗΣΗ - ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ *
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΙΑΤΡΕΙΟ
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ *
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ *
email *
Σχόλια
Τηλέφωνο
elGreek

SARS-COV-2

Στο ιατρείο ισχύουν τα μέτρα που αφορούν στον κορωνοϊό SARS–CoV-2 (COVID-19). Ως εκ τούτου:

 •  Η επίσκεψη στο ιατρείο γίνεται ΜΟΝΟ μέσω προηγούμενου τηλεφωνικού ραντεβού, ακόμη και
  αν είναι επανεξέταση, αποτελέσματα εξετάσεων ή συνταγογράφηση.
 • Παρακαλείσθε να έρχεστε ΑΚΡΙΒΩΣ στην ώρα του κλεισμένου ραντεβού.
 •  Να έρχεται ΜΟΝΟ το άτομο που είναι να εξεταστεί χωρίς ΣΥΝΟΔΟ (εκτός αν υπάρχει
  απόλυτη ανάγκη όπως κινητικό πρόβλημα ή άνοια).
 •  Η προσέλευση γίνεται με ΜΑΣΚΑ, η οποία πρέπει να καλύπτει και την μύτη
 •  Ανάμεσα στα ραντεβού γίνεται 5λεπτος αερισμός του εξεταστηρίου.